İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili Taraf İşlemleri Şöyledir.
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. İlişkili taraf işlemi gerçekleştiğinde KAP da gerekli açıklamalar yapılmaktadır.