9Genel Kurul DuyurusuŞirketimiz, Olağan Genel Kurul Toplantısını 09/06/2020 tarihinde Merkez Ofiste gerçekleştirmiştir.
112019 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı2019 yılı Olağan Genel Kurula ait toplantı tutanağı müşteri ilişkileri bölümü alt kırılımında yer almaktadır.
13Kayıtlı Sermaye Tavanının ArtırılmasıŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili SPK'na yapılmış olan başvuru sonucunda onay alınmıştır.
1430/09 Finansal TablolarŞirketimiz 30/09/2020 dönemine ait finansal tablolar açıklanmıştır.
152020 yılı T.C.Ticaret BakanlığıKayıtlı Sermaye TavŞirketimiz mevcut 30.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanının 60.000.000 TL ye çıkartılması,Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadiline ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığına yaptığımız başvuru onaylanmıştır.