Kar Dağıtım Politikası Hakkında

Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası Şöyledir.

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. (Şirketimiz) kâr dağıtımlarını; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan diğer ilgili düzenlemeler ve Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenen sınırlar içinde yapabilir. Kâr dağıtımında, pay sahipleri ve Şirketimizin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika amaçlanır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler elverdiği sürece; uzun vadeli stratejimiz, planlanan ve devam eden yatırımlarımız, finansman politikamız, finansal yapımız ve nakit akışımız dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50’sinin, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, genel kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.

Kâr dağıtımının, en geç dağıtım kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, ilgili genel kurul toplantısını takiben üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine genel kurul tarafından karar verilmektedir.

Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitle dağıtımına karar verebilir.

Kar payı avansı dağıtımı öngörülmemekte olup, Şirketimiz esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.