Faaliyet Alanlarımız Hakkında

Sizin için her zaman burdayız...

Projeleriniz, Yatırımlarınız ve Aklınıza gelen her şey için


Bize Ulaşın

Faaliyet Alanlarımız


Güneş Enerjisi Santralleri

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi’nin 2017 yılında projesine başlamış olduğu Adana ili, Karaisalı ilçesinde, brüt 5,87 MW kurulu güce sahip lisanssız GES ( güneş enerjisi santrali ) 5 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

%100 iştirak pay oranına sahip olunan lisanssız GES Kare Şirketleri ( Kare1-2-3-4 ve5 ) 2018 yılından itibaren elektrik üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır.


Faaliyet Alanları
Turizm ve İnşaat

Turizm sahasında mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.


Faaliyet Alanları

Enerji

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.


company5-arrow-right
Teknoloji

Şirket başta yazılım olmak üzere teknoloji alanında mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari, sinai ve mali faaliyetlerde bulunmak şirketin teknoloji alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.


Faaliyet Alanları

Menkul Kıymet İşlemleri

Şirket, nakitlerini ve diğer fonlarını, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak çıkartılan düzenlemeler olmak üzere, mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında, yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul BİST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım amacıyla kullanabilir.


company5-arrow-right


Daha Bir çok Sektörde Hizmetinizdeyiz

Sizin için, Sizinleyiz.


İhtiyacınız olan enerji, maden, teknoloji, inşaat ve turizm hizmeti bizimle uzmanında.