Neler Yapıyoruz?


Güneş Enerjisi Santralleri

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi’nin 2017 yılında projesine başlamış olduğu Adana ili, Karaisalı ilçesinde, brüt 5,87 MW kurulu güce sahip lisanssız GES ( güneş enerjisi santrali ) 5 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

%100 iştirak pay oranına sahip olunan lisanssız GES Kare Şirketleri ( Kare1-2-3-4 ve5 ) 2018 yılından itibaren elektrik üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır.


company5-arrow-right
Turizm ve İnşaat

Turizm sahasında mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.


Anasayfa

Enerji

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.


Anasayfa
Teknoloji

Şirket başta yazılım olmak üzere teknoloji alanında mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari, sinai ve mali faaliyetlerde bulunmak şirketin teknoloji alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.


Anasayfa

Menkul Kıymet İşlemleri

Şirket, nakitlerini ve diğer fonlarını, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak çıkartılan düzenlemeler olmak üzere, mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında, yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul BİST 30 endeksinde yer alan şirketlerin hisse senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım amacıyla kullanabilir.


Anasayfa

Biz Kimiz?


Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi 2002 yılından itibaren payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz 16 Ağustos 1985 yılında kurulmuş olup, 1989 yılında Bodrum Gümbet’de 30.823 m2 ‘lik bir alanda tatil köyü açılışını yapmıştır. Bu tarihten itibaren tatil köyü Şirket tarafından işletilmek ve kiralanmak üzere faaliyetine 2010 yılına kadar devam etmiştir. 2010 yılının sonunda ise tatil evi projesi hayata geçirilmek üzere yıkım yapılmıştır.

Şirketimiz ayrıca 2006 yılında Bodrum Gündoğan mevkiinde, Fugayaz Gündoğan Evlerinin inşaatına başlamış ve 2007 yılında tamamlamıştır.

Şirket’in % 100 iştirak etmiş olduğu 5 adet GES firması üretime geçmiş ve enerji satışına başlamıştır.


Devamını Okumak İsterseniz

Duyurularımız

Tüm yaptığımız yeni işlerimiz ve duyurularımızı buradan görebilirsiniz.
Verilerimiz ve Projelerimiz Sizi Etkileyecektir

Nereden Başladık, Neler Yaptık, Sırada Neler Var?..30.823

m2'den fazla İnşaat

Bodrum Gümbet'den başlayıp; güzellikler inşa ettik.

5.601.051

USD Güneş Santrali Yapımı

Güneş Enerjisi Santrallerinin yapımı 01.06.2017 tarihinde başlamış olup 27.11.2017’de tamamlanmıştır.

16.603

m Elektrik Nakil Hattı

Enerji nakil hattı özkaynaklardan finanse edilmiştir. Toplam yatırım tutarı 1.849.022 TL’dir.

2.038.304,86

TL'lik ENH Devir Sözleşmesi

Tedaş ile imzalanmış olan ENH Devir Sözleşmesine istinaden KDV dahil olmak üzere şirketimiz hesabına intikal etmiştir.

GES'lerimiz

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A. Ş.’nin 2017 yılında projesine başlamış olduğu Adana ili, Karaisalı ilçesinde, brüt 5,87 MW kurulu güce sahip lisanssız GES ( güneş enerjisi santrali ) 5 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

%100 iştirak pay oranına sahip olunan lisanssız GES Kare Şirketleri ( Kare1-2-3-4 ve5 ) 2018 yılından itibaren elektrik üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır.


Yatırımcı İlişkilerimiz