Sürdürülebilirlik Hakkında

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Bilgilerimiz Şöyledir.

METEMTUR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz mali durumunu ve operasyonlarını, yıllık ve ara dönem finansal tablolar ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya açıklamaktadır. Ayrıca her yıl, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumunu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamında KAP’ta yayınlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkelere uyum gönüllülük esasına dayanmaktadır. Şirketimizin söz konusu ilkeler kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda belirtilenler ve faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde belirtilenler dışında, materyal seviyede, yazılı veya doğrulanabilir nitelikte politika, prosedür ve raporlamaları veya yerleşmiş uygulamaları bulunmamaktadır. Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında, güneş enerjisi yatırımları bulunmaktadır. Buna ilave olarak 2019 ve 2020 yılları için diğer faaliyetlerimiz, şirketimiz mülkiyetinde daha önceki yıllardaki projeler çerçevesinde üretilen konutların satışından ibaret olmuştur. Şirketimizin organizasyon yapısı dikkate alındığında tüm önemli konularda şirketin idaresi doğrudan yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerimiz tarafından yürütülmekte olup, Şirketimizin Sürdürülebilirlik Kapsamındaki riskleri yönetim kurulumuz takip edilebilmektedir. Gerek faaliyetlerimiz yapısı ve büyüklüğü gerekse de organizasyon yapımız dikkate alındığında söz konusu Sürdürülebilirlik İlkelerine uyumsuzluk nedeniyle materyal seviyede bir risk olmadığı görülmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu ilkelerin yayınlanmasından sonra Şirketimiz tarafından da konu değerlendirilmiş, bu ilkeler çerçevesinde, ihtiyaçlar ve olanaklar dahilinde 2021 yılında çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar konusunda 2022 yılında yayınlanacak 2021 yılı faaliyet raporlarında bilgi verilecektir.