Biz Kimiz ?

Şirketimiz 16 Ağustos 1985 yılında kurulmuş olup, 1989 yılında Bodrum Gümbet’de 30.823 m2 ‘lik bir alanda tatil köyü açılışını yapmıştır. Bu tarihten itibaren tatil köyü Şirket tarafından işletilmek ve kiralanmak üzere faaliyetine 2010 yılına kadar devam etmiştir. 2010 yılının sonunda ise tatil evi projesi hayata geçirilmek üzere yıkım yapılmıştır.

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi 2002 yılından itibaren payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz ayrıca 2006 yılında Bodrum Gündoğan mevkiinde, Fugayaz Gündoğan Evlerinin inşaatına başlamış ve 2007 yılında tamamlamıştır

Şirket’in % 100 iştirak etmiş olduğu 5 adet GES firması üretime geçmiş ve enerji satışına başlamıştır. Şirket 2017 yılı ikinci çeyreğinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile uzun vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Kare GES firmalarının tesis tamamlanma işi 29.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.05.01.2018 tarihinde geçici kabul işlemleri bittikten sonra elektrik üretimine geçilmiştir ve elektrik üretim satışı başlamıştır.

Güneş Enerjisi Santrallerinin yapımı 01.06.2017 tarihinde başlamış olup 27.11.2017’de tamamlanmıştır. Tesisin toplam yatırım tutarı 5.601.051 USD’dir. Yatırımlar uzun vadeli finansal kiralama ile finanse edilmiştir. Geri kalan 115.374 USD’si şirket kaynaklardan karşılanmıştır.

Güneş Enerji Santrali için enerji nakil hattı yapımı 27.09.2016 tarihinde başlamış 01.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Enerji nakil hattı ve dağıtım merkezlerinin toplam güç kapasitesi 34,5 kV ve uzunluğu 16.603 metredir. Enerji nakil hattı özkaynaklardan finanse edilmiştir. Toplam yatırım tutarı 1.849.022 TL’dir.

26.02.2020 tarih itibariyle Tedaş ile imzalanmış olan ENH Devir Sözleşmesine istinaden Tedaş'tan, KDV dahil olmak üzere toplam 2.038.304,86 TL Şirketimiz hesabına intikal etmiştir.

METEMTUR GES (Kaynar-1)

11.11.2021 Tarihinde Denizli ili, Çal İlçesi'nde 6 adet tesisten oluşan toplam 3,87 Mw gücündeki güneş enerjisi santrallerinin ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma haklarının şirketimiz tarafından 2 etapta devir alınmasına yönelik sözleşme Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etapta Kaynar Enerji A.Ş. bünyesindeki 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin ve bu santralin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları (Kaynar -1) (arazi bedeli, ve %18 KDV dahil olmak üzere) 1.423.004 USD bedelle satın alınmış, Kaynar-1 GES tesisinin ve bağlantı anlaşmalarının devri 2021 yılı Aralık ayı içerisinde tamamlanmıştır. Devir Sözleşmesi uyarınca İkinci etapa ilişkin de, 2022 yılı Nisan Mayıs aylarında devralınması planlanan 5 adet tesisten oluşan toplam 2,83 Mw güneş enerjisi santralleri ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanlarının arazi bedelleri ve yüzde18 KDV dahil olmak üzere 4.175.900 USD karşılığında devralınmasından 25.11.2021 tarihinde satıcı taraf ile uzlaşmaya varılarak vazgeçilmiştir. Bu çerçevede; OCAK 2022 ayından itibaren Kaynar-1 GES Santralinin gelirleri şirket gelirlerimize yansıyacaktır.

Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic. Ve San. Ltd .Şti.

Şirketimizin Muğla İli Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirmeyi planladığı villa tipi konut projesi kapsamında; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsa, Şirketimizde %32,50 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 37.000.000 TL bedele 12.03.2021 tarihinde satın alınmıştır. Arsanın %50'si karşılığı şirketimizin payına düşen bedel 18.500.000 TL'dir. Arsanın tamamı için, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda, bölgede ve özellikle arsanın bulunduğu yakın çevredeki emsal taşınmazlar için yapılan araştırmalar neticesinde, piyasa birim değeri takdir edilerek Pazar yaklaşımıyla, arsanın toplam değeri 37.750.000 TL olarak tespit edilmiştir. İlk olarak 03.02.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız, onaylanması için izahnamesini Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğumuz, sermaye artırımından elde edilecek fon, bu arsa üzerinde geliştirilecek projenin finansmanında kullanılacak olup, bu çerçevede 23.02.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız fon kullanım yeri raporu ve izahnamenin ilgili bölümlerinde güncelleme yapılacaktır. 14.10.2021 tarihli KAP açıklamasında özetle Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi için hazırlanan "avan proje"nin Bodrum Belediyesi tarafından onaylandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu proje için Bodrum Belediyesi'ne yapmış olduğumuz "inşaat ruhsatı" başvurusu 18.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. İnşaat ile ilgili planlamalar tamamlanmış olup , FUGA PANORAMA markası ile inşaat faaliyetlerine başlanılmıştır.

Yönetim Kurulumuz


KORAY ETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SERKUT YAVUZ ATEŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ve

Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yrd.


ŞÜKRÜ TUNCER

iDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

NURDAN ATEŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ


UMUT KAAN ÖZSAVANER

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

CEMAL LEVENT GÜLEÇ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ


Üst Düzey Yöneticiler


ŞÜKRÜ TUNCER

İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU YK ÜYESİ

ENGİN KIRALIOĞLU

GES İŞTİRAKLER YÖNETİCİSİ

Kar Dağıtım Politikası

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. (Şirketimiz) kâr dağıtımlarını; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan diğer ilgili düzenlemeler ve Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenen sınırlar içinde yapabilir. Kâr dağıtımında, pay sahipleri ve Şirketimizin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika amaçlanır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler elverdiği sürece; uzun vadeli stratejimiz, planlanan ve devam eden yatırımlarımız, finansman politikamız, finansal yapımız ve nakit akışımız dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50’sinin, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, genel kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.

Kâr dağıtımının, en geç dağıtım kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, ilgili genel kurul toplantısını takiben üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine genel kurul tarafından karar verilmektedir.

Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitle dağıtımına karar verebilir.

Kar payı avansı dağıtımı öngörülmemekte olup, Şirketimiz esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.


Projelerimiz

Projelerimizi görmek için tıklayın.


Devamını Oku

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A. Ş ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılacak olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz. Üst Düzey Yönetici ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yöneticiler sabit ücret alırlar