Gelecek Projelerimiz Hakkında

Gelecek Projeler

Gelecek Projelerimiz şöyledir.

Güneş Enerjisi Santrali


Şirket’in % 100 iştirak etmiş olduğu 5 adet GES firması üretime geçmiş ve enerji satışına başlamıştır.

Şirket 2017 yılı ikinci çeyreğinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile uzun vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Kare GES firmalarının tesis tamamlanma işi 29.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.05.01.2018 tarihinde geçici kabul işlemleri bittikten sonra elektrik üretimine geçilmiştir ve elektrik üretim satışı başlamıştır.

Güneş Enerjisi Santrallerinin yapımı 01.06.2017 tarihinde başlamış olup 27.11.2017’de tamamlanmıştır. Tesisin toplam yatırım tutarı 5.601.051 USD’dir. Yatırımlar uzun vadeli finansal kiralama ile finanse edilmiştir. Geri kalan 115.374 USD’si şirket kaynaklardan karşılanmıştır.


KAYNAR-1 GES


Denizli ili, Çal İlçesi'nde 17.750 m2 lik arazi üzerinde kurulu Kaynar Enerji A.Ş. bünyesindeki (Kaynar -1) 1,04 Mw gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin ve bu santralin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları (arazi bedeli, ve %18 KDV dahil olmak üzere) 1.423.004 USD bedelle satın alınmıştır. Kaynar-1 GES tesisinin ve bağlantı anlaşmalarının devir işlemleri 2021 yılı Aralık başı itibariyle tamamlanmıştır. Üretim gelirleri Aralık ayından itibaren Bilançolarımıza yansıyacaktır.


GESlerimiz Hakkında

Şirketimizin Muğla İli Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirmeyi planladığı villa tipi konut projesi kapsamında; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsa, Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 37.000.000 TL bedele satın alınmıştır. Arsanın %50'si karşılığı şirketimizin payına düşen bedel 18.500.000 TL'dir.

Arsanın tamamı için, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda, bölgede ve özellikle arsanın bulunduğu yakın çevredeki emsal taşınmazlar için yapılan araştırmalar neticesinde, piyasa birim değeri takdir edilerek Pazar yaklaşımıyla, arsanın toplam değeri 37.750.000 TL olarak tespit edilmiştir.

İlk olarak 03.02.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız, onaylanması için izahnamesini Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğumuz, sermaye artırımından elde edilecek fon, bu arsa üzerinde geliştirilecek projenin finansmanında kullanılacak olup, bu çerçevede 23.02.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız fon kullanım yeri raporu ve izahnamenin ilgili bölümlerinde güncelleme yapılacaktır.

Geliştirilecek projenin maliyetleri ve detayları konuya ilişkin mimari çalışmalar ve detay pazar araştırmaları neticesinde ortaya çıkacaktır.