Merkez Ofis Santrali Aydınlatma Metni

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş. Merkez Ofis Santrali Aydınlatma Metni

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.; 0212 282 97 87 nolu hattını arayanların paylaştığı, ad - soyad, telefon iletişim numarası ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

  • a. Yatırımcı / arayan kişi şikayetinin / talebinin alınması ve takip edilmesi,
  • b. Aramanın ve arayan kişi bilgilerinin teyidi
  • c. Arayan kişi ile taleplerine / şikayetine ve yaptığı işlemlere ilişkin iletişim kurulması
  • d. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle kural olarak paylaşılmamaktadır. Ancak hukuki uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılmak üzere adli makamlarla ve yasal düzenlemelerin gerekli kıldığı hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş.KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’na göre Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3.Levent-Beşiktaş İSTANBUL adresine yazılı olarak veya varsada kayıtlı e-posta adresinizle info@metemtur.com posta ile iletebilirsiniz.