Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’na göre, çevresel sürdürülebilirlik, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam tarzı yaşayabilmeleri için mevcut doğal kaynaklara sahip çıkılarak uygun şekilde hareket edilmesine dayanmaktadır.

Şirket’imiz benimsemiş olduğu prensipler doğrultusunda gerek üretim gerekse tüketim konularında mevcut ekosistemi, doğayı ve çevreyi koruyarak, doğal yaşamı ve bu yaşam içerisinde bulunan tüm canlı varlıkların yaşamına hassasiyet göstererek insan yaşamının kalitesini iyileştirmeyi amaçlamıştır.